​​

Sürdürülebilirlik

Hedeflerimizi gerçekleştirme yolunda sürdürülebilirlik gelecekte elde edeceğimiz başarının anahtarıdır.

“Günümüzdeki ve gelecekteki nesillerin asli ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hassas davranarak elde edilmiş malzemelerden katma değerli ürün ve hizmet temin etmek için bilgimizi ve insanlarımızı kullanmak” (Omya Ana Hedef)

Size Omya'nın sürdürülebilirlik stratejisi ile ilgili bilgi sunabildiğimiz için çok memnunuz.  Dünyanın birlikte nasıl sürdürülebilir bir gelecek yaratabileceğimiz ile ilgili uyumlu çabaları araştırdığı bu zamanda, biz sürdürülebilir ticaret gerçekleştirmek için gösterdiğimiz çabaları arttırdık.

2008 yılında sürdürülebilir gelişme konusunda uzmanlaşmış sivil toplum kuruluşu (STK) The Natural Step firması ile ortaklığa girdik.  Bu bizim sürdürülebilirlik için beş tane kurumsal şart belirlememizi sağladı.  Çoklu örnek olay çalışmalarında gösterildiği gibi, yeni kurumsal sürdürülebilirlik stratejisi çevresinde çok sayıda yeni girişimler oluşturuldu.

Biz şirketimizin her seviyesinde sürdürülebilirlik prensiplerini içeren yönetim yapısını hataya geçirmeye kendimizi adadık.  Yüksek müşteri ve paydaş memnuniyeti elde edilmesini sağlayacak yenilikçi düşünceler ve gelişmeler için bereketli bir toprak sunduğumuzu düşünüyoruz.  Brundtland Birleşmiş Milletler Komisyonu 1987'de sürdürülebilir gelişmeyi "gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisini tehlikeye atmadan günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan gelişme" olarak tanımlamıştır.

Sürdürülebilir ticareti inşa etmek bir gecede gerçekleşemez – bu entegre idare sistemleri gibi uyumlu stratejilere ve istikrarlı uygulamalara dönüşen bir yolculuk, sürekli bir taahhüttür.  Vizyonumuz ve değerlerin yönlendirdiği güçlü şirket kültürümüz sayesinde sürdürülebilir gelecek için kendi rolümüzü üstleniyoruz. 

Profesyonel olarak idare edilen şirketler tepkisel uyumun temel alındığı yaklaşımı bırakarak uzun vadeli şirket hedefleri doğrultusunda, proaktif vizyon ile hareket edilen bir sürece girmiştir. 

Kalite, güvenlik ve şirketin hesap verme sorumluluğu Omya'nın işlerini yürütürken gözettiği prensiplerdir.  Bizim açımızdan sürdürülebilirlik aşağıdakileri içerir:

Ekonomik büyüme

  • Müşterilerimizin ihtiyaçları, hak ve değerleri
  • Ürün ve hizmetlerimizin sürekli olarak geliştirilmesi

Ekolojik denge

  • Yürürlükteki kanun, kural ve yönetmeliklere uyma ve neden olduğumuz etkiyi azaltmaya yönelik sürekli çaba göstermek
  • Çevre sorumluluğu

Sosyal ilerleme

  • Omya'nın tesisleri güvenli şekilde çalıştırılmalı ve faaliyetlerini yürüttüğü topluma karşı sorumlu davranmalıdır.
  • İyi bir vatandaş olmalı ve insanlara ve çevreye karşı saygılı davranmalıyız.
  • Bizi etik prensipler yönlendirmelidir.

Yönetim Sistemlerimiz ve Sertifikalarımız

​Politikalar


Mevcut Broşürler

Omya - Our journey towards sustainability

​​