Güvenilir Hammadde Tedariği

  • Omya her zaman hammadde tedarikçileri ile çalışmaktansa kendi kaynaklarını kullanma hakkını kazanma stratejisini benimsemiştir.
  • Omya maden yatağı açısından her zaman uzun vadeli bir vizyona sahiptir – kullanılabilir rezervler en az 30 ila 40 yıl arasında (veya mümkünse daha fazla) garanti edilmediği sürece bir fabrika kurulamaz.
  • Omya'nın maden yatakları jeolojik olarak iyi bilinmektedir (haritalandırma, sondaj). Bu sayede maden yataklarına ait uzun vadeli 3D vizyon elde etmemiz ve kesin maden gelişimini ortaya koymamız mümkün olur, bu şekilde aşağıdaki maden çıkarma maliyetlerinden tasarruf edilebilir:

Açık ocaklarda:

  • Maden Artıklarının biriktirildiği alan maden yatağı alanının dışında oluşturulur
  • Fabrika maden sahasının dışında inşa edilir.

Yeraltı madenlerinde:

  • Yeraltı galeri işletmesinde kullanılamayacak alanlar belirlenerek kesin kazı planları yapılmaktadır
  • Eski madenlerde geçmişte sıklıkla yapıldığı gibi damar takip edilmez.

Bu iyi hazırlanmış maden yatağı araştırması sonucunda olası riskleri göz önünde tutmak (stabilite, düşen kayalar) ve maden çıkarma sonrasında (bazen esnasında) sahayı daha iyi şekilde restore etmek kolaylaşır.