Sürdürülebilirlik Çerçevesi

Stratejimiz yeni tanımlanan ana hedef sayesinde belirlenmiştir.  Sürdürülebilirlikle alakalı beş tane kuralımızla ilgili kapsamlı vizyonumuzu oluşturur. Bu kuralların her biri günlük faaliyetlerimize dahil etmeye çalıştığımız belli sayıda hedefe hizmet eder. 

 

Entegre yönetim sistemlerimiz bu kuralların aşama aşama gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.  Omya Sürdürülebilirlik Departmanı özellikle Kalite, Güvenlik ve Sağlık, Çevre ve Mevzuata Uygunluk ile ilgili bütün faaliyetler arasında uyum sağlama konusunda önemli rol oynar.