Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (KSGÇ)

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ve örnek düzenleyici performans

Omya tesislerinde çalışan personelin ve diğerlerinin sağlığı ve güvenliğinin yüksek önceliğe sahip olduğunu düşünmektedir.  Kaza, yaralanma, mesleki sağlık ve güvenlik problemlerini veya çevreye verilen zararı kabul edilemez olarak değerlendiriyoruz ve bunların meydana gelmesini önlemek için sürekli olarak uğraşıyoruz. 

Dünya genelinde güvenli ve kazasız çalışmayı hedefliyoruz.  Omya genel sürdürülebilirlik stratejisi içinde mevzuata uygunluğu asgari gereklilik olarak kabul etmektedir. 

Belgelendirme

Omya bütün tesislerinin uluslararası kalite, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre standartlarına (ISO, OHSAS) göre belgelendirilmesi için ve aynı zamanda dağıtılan ürünlerimizin de belgelendirmeye dahil edilmesi için uğraşmaktadır.

Entegre yönetim sistemleri

Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre (KSGÇ) unsurları bütün faaliyet alanlarında ve yönetimsel sorumluluk düzeylerinde alınan ticari kararların ayrılmaz bir parçasıdır.  KSGÇ hedeflerimizi yerine getirmek Omya’nın bütün işgücünün sorumluluğudur.