Pigment Kimya Mühendisliği

​Pigment kimya mühendisliği araştırma grubunun görevi iyileştirilmiş özellik ve yeni fonksiyonelliklere sahip yeni ürünler geliştirebilmek için fiziksel ve kimyasal yöntemler yoluyla pigmentlerin tasarlanmasıdır.  Grup; dispersantlar ve kuru öğütme maddelerinden kimyasal dengeleyiciler ve yüzey işlemeye kadar mevcut ve yeni katkı maddelerinden oluşan çok geniş bir alanı kapsayarak yaş ve kuru pigment mühendisliğinin bütün unsurlarını araştırmaktadır. 

Mevcut ekipman yaş ve kuru öğütme, sınıflandırma ve yüzey işlemi ve modifikasyonlarının her yönüyle araştırmamızı sağlamaktadır.  Sentez laboratuvarı ise araştırma ve pilot denemeler için belirli molekül ve polimerleri hazırlamamızı sağlar.  Yenilenebilir hammaddelerin temel alındığı sürdürülebilir işlem kimyasallarının tasarımı, her türlü geliştirme çalışmasında anahtar öneme sahip prensiptir.