Mineraller & Yüzeyler

​Katı maddeler ve çevresindekiler arasındaki bütün etkileşim ara yüzey adı verilen yerde gerçekleşir. Burada olanlar; gezegenimizdeki yaşam ile evrenin geri kalanı arasında en küçük hücre zarından biyosfer ara yüzeyine kadar yaşamın bütün önemli unsurlarını tanımlamaktadır.

Mineral &Yüzeyler araştırma grubunun değişik uygulamalarda aslen kalsiyum karbonat ve diğer mineral partiküllerinin davranışı ile ilgilendiğini söyleyebiliriz.  Klasik olarak; dolgu maddesi veya pigment olarak çok büyük miktarda kalsiyum karbonatın kullanıldığı ve kullanılmaya devam ettiği endüstriler olan plastik, kaplama, boya ve kağıt üzerinde yoğunlaşılmıştır.  Günümüzde ürünlerimize olan talebi arttıran ve bu alanda çok sayıda yeni gelişmelere yol açan çok sayıda yeni uygulama vardır.  Bunların en önemlilerinden bir tanesi yüksek derecede gözenekli fonksiyonel kalsiyum karbonatlardır ve bunlar çok geniş yelpazede yeni uygulamaların gelişmesini sağlamıştır.

Ekipman envanterimiz ham taştan ince öğütülmüş ürünlere kadar çalışma sürecindeki bütün aşamaları takip etmemizi sağlar.  Bu ayrıca bunların koloidal vasıflandırılmasını da kapsar.  Alternatif şekilde, çöktürme veya yeniden kristalleşme işlemlerini gerçekleştirmeyi sağlayan her boyuta uygun reaktörlerimiz de vardır. PCC (çöktürülmüş kalsiyum karbonat) araştırmamız aslen Gummern, Avusturya'da yürütülmektedir.

Kaydettiğimiz gelişmeler uygulama ekibi- Omya'daki  özel ekip ve departmanlarla- ve nihayetinde dünyanın her yerinden müşterilerimizle yakın işbirliği sonucunda elde edilmiştir.