Historie

Vroce 1967 převzal závod TERAMO ve Vápenné činnost v rámci podniku RD Jeseník n.p. – tímto krokem byly položeny základy naší společnosti.

V prvních letech byla činnost našeho podniku zaměřena na výrobu a prodej mramorových desek, teracových dlaždic a stavebních materiálů pro dokončovací práce (omítky, lepidla, nátěry atd.). V roce 1989 byly dokončeny investice do výroby jemně mletých plniv. Základním materiálem pro naše výrobky je chemicky velmi čistý přírodní uhličitan vápenatý – bílý mramor, který byl těžen ve vlastním lomu společnosti, nacházejícím se v blízkosti závodu.

V roce 1990 se závod TERAMO ve Vápenné plně osamostatnil a o tři roky později, v roce 1993, získala většinový podíl ve společnosti společnost Omya GmbH z Gummernu. Od roku 1997 je jediným vlastníkem společnosti Omya CZ s.r.o. skupina Omya. V roce 1996 naše akciová společnost koupila od společnosti SIK Jeseník a.s. závod na zpracování drcených materiálů a prášků, spolu s nedalekým lomem.

V roce 1996 byl zahájen plán výstavby nového závodu. Již od počátku hrály důležitou roli aspekty ochrany životního prostředí a v rámci auditu týkajícího se posouzení vlivů na životní prostředí bylo prokázáno, že navržený závod splní v tomto ohledu všechny požadavky.

Výstavba závodu započala na podzim následujícího roku a v roce 1999 byl nový závod slavnostně otevřen. Zásadními prvky tohoto závodu jsou zařízení na praní a sušení materiálů a moderní výrobní linky na výrobu plniv a drcených materiálů.
Další zpracování suroviny je založeno na dostatečných ložiscích kvalitního mramoru v našem lomu a jejich těžbě a zpracování na prvním stupni drcení, včetně našeho velmi účinného odstraňování zeminy, které jsou efektivní z hlediska nákladů a šetrné k životnímu prostředí.

V roce 2009 Omya Group převzala obchodní společnost PLASTOCHEM BRNO, spol.s r.o. aby mohla nabídnout svým zákazníkům na českém trhu kompletní portfolio produktů v segment polymer. Po úspěšné integraci do struktury Omya byla tato společnost v roce 2016 plně začleněna Omya CZ s.r.o.

V současné době je společnost Omya CZ s.r.o. největším výrobcem jemně mletého plniva a důkladně oddělených drcených materiálů na bázi uhličitanu vápenatého v České republice. Na jedné straně mnoho výrobků dovážíme z portfolia skupiny Omya za účelem splnění požadavků místních zákazníků, na druhé straně významnou část naší produkce vyvážíme do okolních zemí. Kromě toho je Omya CZ s.r.o. významným distributorem chemikálií a surovin pro tržní segmenty Výrobky lesního hospodářství, Polymery, Stavební materiály and Vědy o živé přírodě.