Mezidisciplinární výzkum

Výsledkem poskytnutí úspěšného střediska pro technologické snahy a pokusy je, že se můžeme zaměřovat na klíčové oblasti rozvoje společnosti Omya prostřednictvím skupin výzkumu a vývoje v oblastech povrchových věd, minerálních pigmentů a chemického inženýrství a v oblasti mikrobiologie a věd o živé přírodě. Například jsme identifikovali klastrové programy pro rozvoj základních znalostí vedoucí k praktické aplikaci nových konceptů v oblastech nanotechnologie, biomateriálů a kompozitů, vědy o površích, k novým způsobům ošetřování povrchů, novým funkcím, udržitelnému zajišťování zdrojů a chemických látek pro chytré procesy. Dále byly vytvořeny vedoucí projekty na podporu inovace, které mají za účel udržet společnost Omya na pozici lídra na jejích stávajících trzích. Naše týmy zahrnují vědce ze všech vědních disciplín, k jednomu stolu tak přinášejí perspektivu z pohledu chemiků, fyziků, mineralogů, geologů, matematiků, vědců zabývajících se materiály a inženýrů.

Kromě ostatních oblastí nás spojitost uhličitanu vápenatého a udržitelného světa biomateriálů přivedla ke zkoumání příležitostí v oblasti zpracování nanovláknité celulózy, odstraňování těžkých kovů z kontaminovaných odpadních vod po celém světě, zlepšování účinnosti městských čistíren vod a ke zlepšení regulovaného uvolňování u farmaceutických léků. 

Jedná se o vzrušující výzvy a my jsme připraveni se do nich pustit!