Mikrobiologie

Život je všudypřítomný, dokonce i v bílých minerálních kalech. Proto společnost Omya začala s vývojem kompetitivní výzkumné skupiny Mikrobiologie. Práce přinesla novou úroveň znalostí a určení mikrofauny v částicových minerálních suspenzích a vývoj strategií, jak „havěť“ udržet pod kontrolou. ​

Omya Microbiology je specializovanou divizí Omya International AG. Kromě výzkumu a vývoje a interních služeb pro společnost Omya naše know-how a služby nabízíme i externím zákazníkům.