Vize pro udržitelnost

Naše zaměření na udržitelnost je patrné ve všem, co děláme, a zakládá se na solidních vědeckých poznatcích a systémovém myšlení. Naši obchodní činnost provádíme s tichou důvěrou v roli, kterou naše výrobky a služby hrají při přispívání k udržitelné společnosti.

Se všemi zúčastněnými osobami jednáme s integritou – bez újmy na zdraví, bezpečnosti a újmy životního prostředí. Vize zahrnuje to, jakým způsobem řídíme naše lidi, produktové komunikace, plány na obnovu pracovišť a zapojení komunity.

Respektujeme místní kultury a potřeby komunity všude, kde působíme, a s ostatními zúčastněnými stranami a osobami jednáme jako s partnery. Při využívání přírodních zdrojů zvažujeme konkurující si potřeby ve společnosti a optimalizujeme jejich využívání pro stávající i budoucí generace.

Jsme zavázáni řešit výzvy dlouhodobé udržitelnosti bez ohledu na to, co se nyní může zdát možné či nemožné. Náš výzkum a vývoj a plánování v dlouhodobém horizontu nám dávají prostor a svobodu investovat do udržitelné budoucnosti. Využíváme naši kompetenci k posouvání stávajících trhů, k vytváření nových, které zlepší využívání zdrojů ze strany společnosti, a k zlepšování kvality života pro všechny.