Výkonnost a účinnost

Průmyslový výzkum je přirozeně poháněn komerčními zájmy. Oproti čistě akademickému výzkumu se výzkumníci v průmyslu každý den setkávají s módními slovy, jako jsou „time to market“ (správný čas pro uvedení na trh), „low hanging fruits“ (čekající příležitosti) a „turnkey solutions“ (komplexní řešení). Pod tímto velkým tlakem je schopnost přijít s dobrou rovnováhou vědecké přesnosti, systematičnosti, nákladové a časové efektivity velkou výzvou. S udržením přehledu o stovkách projektů v různých fázích od fáze prvotní myšlenky po fázi připravenosti k uvedení na trh nám pomáhá několik nástrojů. Ačkoli je jasné, že specialisté výzkumu a vývoje jsou aktivní především v raných fázích projektů, při tvorbě myšlenek a studií proveditelnosti, je rovněž důležité, aby vynálezci projekt podporovali ve všech fázích až do fáze konečné obchodní realizace.