Partnerství s organizací The Natural Step

V roce 2008 společnost Omya uzavřela partnerství s organizací The Natural Step a přijala nový rámec udržitelnosti inspirovaný jejich čtyřmi systémovými podmínkami udržitelné společnosti:

V rámci udržitelné společnosti příroda nepodléhá systematickému zvyšování…

… koncentrací škodlivých látek těžených ze zemské kůry;

… koncentrací látek vyprodukovaných společností;

… degradaci fyzickými prostředky;

 A ve společnosti…

…lidé nežijí v podmínkách, které systematicky oslabují jejich schopnost uspokojovat své potřeby.