Nákup

Naše aktivity zajišťování zdrojů zahrnují všechny kategorie od surovin a chemických látek, technických výrobků a služeb po logistická řešení.

Naše klíčová očekávání od každého dodavatele zahrnují nejen spolehlivost, kvalitu a konkurenceschopnost (celkové náklady na vlastnictví), ale rovněž společenskou a ekologickou odpovědnost.

Naše partnerství jsou založena na důvěře, poctivosti a souladu s etickým kodexem.