Kontrola kvality

Jakožto společnost s celosvětovou působností je společnost Omya známa pro své vysoce kvalitní výrobky a poskytování na míru navržených služeb. Spoléháme se přitom na mnoho let zkušeností v odvětví a na používání nejmodernějších technologií ve všech oblastech.

Soustavně vysoká kvalita výrobků společnosti Omya je zaručena laboratořemi, které monitorují kvalitu na všech místech působení společnosti. Ústřední analýza je prováděna oddělením Laboratoře kvality pro skupinu, která se nachází v místě sídla společnosti. Laboratoř kvality pro skupinu je odpovědná za definování standardů a harmonizaci metod měření, podle kterých se postupuje na celém světě.

Jsme také experty na technologii měření částic a na analyzování povrchu a barvy pigmentů.