Výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj ve společnosti Omya je důležitý pro řešení dnešních a budoucích výzev, výzev, které souvisejí s neustále rostoucí rychlostí změn na tradičních trzích společnosti Omya s papírem, polymery, barvami, nátěry a pojivy, a se světem nových příležitostí, které přináší hodnotný vývoj v ekologických a biologických vědách. Výzkum a vývoj je rovněž důležitý pro zachování silné a udržitelné přítomnosti na těchto trzích s vyspělými technologiemi.

Nové výzvy se rovněž objevují v oblasti řešení změn ekonomické rovnováhy z geografického hlediska, a to směrem od postupně omezovaných možností investic západního světa směrem k asijským regionům s bohatšími finančními prostředky a zdroji, České republice a rovněž rychle rostoucím ekonomikám Jižní Ameriky. Mezi našimi příležitostmi je rovněž odpověď na tlaky, které existují a budou nadále sílit, jelikož se lidstvo učí zacházet s jedním z nejdůležitějších zdrojů pro zachování života – vody. Je důležité zároveň zkoumat, jak udržitelným způsobem využívat zdroje prostřednictvím produktového cyklu a logistického řetězce společnosti Omya.