Vyzdvižení inovativních výrobků

Společnost Omya v odvětví potravin, farmacie a kosmetiky

Nejnovějším vývojem přicházejícím z oddělení výzkumu a vývoje je produktová řada Pharma – nová skupina částic určená pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Tyto výrobky byly vyvinuty, aby hrály přední roli skutečně multifunkčního excipientu ve farmakologii, nosiče umožňujícího kontrolované uvolňování v potravinářském a kosmetickém průmyslu, pomocné látky v imunologii a v dalších způsobech použití.

Omyafloc

Vývoj porézních částic s vynikajícími adsorpčními a absorpčními schopnostmi vede k vývoji výrobků s velkými výhodami v oblasti čištění odpadních vod. To umožňuje vynechání polyakrylamidů a derivátů a nahrazení aluminiových sloučenin.​