Vyzdvižení inovativních výrobků

Společnost Omya v odvětví potravin, farmacie a kosmetiky

Nejnovějším vývojem přicházejícím z oddělení výzkumu a vývoje je produktová řada Pharma – nová skupina částic určená pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Tyto výrobky byly vyvinuty, aby hrály přední roli skutečně multifunkčního excipientu ve farmakologii, nosiče umožňujícího kontrolované uvolňování v potravinářském a kosmetickém průmyslu, pomocné látky v imunologii a v dalších způsobech použití.

Omyafloc

Vývoj porézních částic s vynikajícími adsorpčními a absorpčními schopnostmi vede k vývoji výrobků s velkými výhodami v oblasti čištění odpadních vod. To umožňuje vynechání polyakrylamidů a derivátů a nahrazení aluminiových sloučenin.

Posilovače Omyasmart Biocide

Používání biocidů podléhá stále větším regulačním omezením. Snižované maximální dovolené hodnoty jsou stále častěji nižší než efektivní dávkování. To průmyslová odvětví nutí k tomu, aby své standardizované biocidy nahrazovala jinými. 

Posilovače Omyasmart Biocide jsou sloučeniny bez jakékoli vlastní biocidní aktivity. Dokáží však zlepšit aktivitu biocidů, což vede ke snížení potřebného množství.

Omyasmart biocide free Preservation

Výrobky Omyasmart Biocide Free Preservation jsou konceptem pro zachování výrobků bez potřeby použití biocidů. Směs neškodlivých chemických sloučenin mění mikrobiální prostředí ve výrobku a činí jej tak nevhodným pro mikrobiální růst a zkázu.

Omyasmart RASOS - systém detekce patogenických plísní rostlin

Zemědělské monokultury jsou vysoce náchylné na nemoci, zejména ty způsobované plísněmi. Pro ošetřování je obvykle používáno široké spektrum fungicidů bez znalosti původce. Znalost cílového patogenu by zabránila nesprávnému ošetření a následně snížila potřebu použití fungicidu.