Inovace a vývoj způsobů použití

Kromě poskytování každodenní technické podpory zákazníkům na všech trzích, na kterých jsou používány výrobky společnosti Omya, se techničtí specialisté a vědci společnosti Omya soustavně věnují vývoji a implementaci nových výrobků a způsobů použití a zlepšování těch stávajících. To zahrnuje vývoj nových druhů uhličitanu vápenatého, které jsou vyrobeny na míru specifickým potřebám v daném průmyslovém segmentu, nebo optimalizaci stávajících výrobků podle měnících se potřeb v dynamickém průmyslovém prostředí.

Výhoda společnosti Omya je založena na velmi úzké spolupráci specialistů výzkumu a vývoje způsobů použití s odděleními prodeje a marketingu, to vše s pečlivou pozorností k potřebám průmyslových odvětví a zákazníků.