Lokální znalosti – globální porozumění

Prodejní a servisní organizace

Místní a regionální prodejní a řídící týmy společnosti Omya efektivně spolupracují za podpory globální sítě expertů a specialistů v daných oborech. Prostřednictvím lokálních týmů pro technické služby a specialistů na logistiku, předpisy, marketing a rozvoj podnikání společnost Omya nabízí integrovaná řešení služeb v rámci celého hodnotového řetězce.

Pokrytí vašich trhů

Společnost Omya prodává dlouhé řadě zákazníků v široké škále segmentů trhu. Navíc má společnost Omya vedoucí postavení na trhu jako celosvětový výrobce průmyslových minerálů a speciálních chemických látek.

 

Poskytnutí příležitostí k růstu

Znalosti místních trhů, předpisů, jazyků a infrastruktury pomáhají společnosti Omya se vstupem na nové trhy a se zvyšováním podílu na trhu. Kromě strategie organického růstu bude společnost Omya pokračovat v posilování své pozice na trhu prostřednictvím pečlivě volených akvizic.

Společné projekty vývoje

Společnost Omya úzce spolupracuje s partnery a zákazníky za účelem uvedení nového vývoje na trhu a rozšiřování obchodních vztahů.