Charakterizace materiálů

Analytické a mikrostrukturální laboratoře společnosti Omya intenzivně podporují činnosti výzkumu a vývoje a kvalitu výroby společnosti Omya i externích zákazníků. Všechny laboratoře jsou vybaveny nejmodernějším vybavením, se kterým pracuje tým zkušených vědců a techniků. 

Oddělení analytických a mikrostrukturálních laboratoří společnosti Omya je v plném rozsahu certifikováno v souladu s ISO 9001:2008 a sestává z následujících jednotek:

 • Analytická laboratoř
 • Laboratoř pro krystalické materiály
 • Mikroskopická laboratoř
 • Reologická laboratoř

Analytická laboratoř

Analytická laboratoř poskytuje podporu, know-how a vysoce kvalitní služby řešení problémů nezbytné pro chod podniku a aktivně podporuje výzkum a vývoj výrobků. Laboratoř může nabídnout širokou škálu technik a metod pokrývajících většinu oblastí analytické chemie. Laboratorní techniky zahrnují chemickou analýzu, analýzu prvků a stopových kovů pro širokou škálu materiálů z hlediska identifikace a zařazení.

Infrastruktura analytické laboratoře zahrnuje:

 • Infračervený spektroskop s mikroskopem s fokální rovinou (FTIR-FPA)
 • Rentgenová fluorescenční spektroskopie (XRF)
 • Indukčně vázaná plazmová spektrometrie (ICP-MS)
 • Plynová chromatografie (GC-FID, GC-MS, HS/TD-GC-MS)
 • Kapalná chromatografie (UHPLC, UHPLC-MS/MS)

Krystalografická laboratoř

Krystalografická laboratoř provádí mikrostrukturální studie prostřednictvím rentgenové práškové difraktometrie a určování tvrdosti materiálu prostřednictvím mikroindentace. Laboratoř analyzuje vzorky hornin, minerálů, zkušebních výrobků a mnoha dalších krystalických organických i anorganických materiálů. Výsledky našich vysoce kvalitních analýz nám v kombinaci s údaji o distribuci velikosti částic umožňují určit jemnozrnnou frakci krystalického křemene ve volně ložených výrobcích prostřednictvím metody SWeRF (vdechovatelná frakce vážená rozměrem částic). Krystalografická laboratoř společnosti Omya je jediným pracovištěm ve Švýcarsku doporučovaným Evropskou asociací průmyslových minerálů (IMA) k určování SWeRF.

Infrastruktura krystalografické laboratoře zahrnuje:

 • Bruker AXS D8 Advanced Series II - XRD

Vybavený:

 • Superrychlým detektorem Vantec-1
 • Měničem vzorků s devíti polohami
 • Nízkoteplotní komorou TTK 450 (-193 °C až 450 °C)
 • Kompaktní Eulerovou kolébkou
 • INNOVATEST Micro-Vickers 423 A

Mikroskopická laboratoř

Díky našemu nejmodernějšímu vybavení světelnými mikroskopy je možné analyzovat různé vzorky. Pro studium mikromateriálů a nanomateriálů je možno použít elektronové mikroskopy. Naše síla spočívá v dlouhodobých zkušenostech s přípravou vzorku pro mikroskopickou charakterizaci umělých i přírodních materiálů.

Infrastruktura mikroskopické laboratoře zahrnuje:

 • Světelný mikroskop pro zkoumání průhledných nebo průsvitných vzorků (zvětšení: 7x až 1 000x)
 • Konfokální laserový skenovací mikroskop (CLSM) pro získání několika optických obrazů ve vysokém rozlišení s hloubkovou selektivitou umožňující 3D rekonstrukci povrchu (zvětšení: 50x až 1 000x)
 • Skenovací elektronový mikroskop s nanometrickým rozlišením (FESEM) vybavený SE, BSD a EDS snímači umožňuje snímkování ve vysokém rozlišení a kompletní chemickou analýzu (zvětšení: 20x až 100 000x)
 • Software pro analyzování snímků a extrakci užitečných informací z digitálních snímků

Reologická laboratoř

Reologická laboratoř je kompletně vybavena pro charakterizaci tokových vlastností komplexních kapalin, zejména suspenzí, ale také gelů, kapalin a prášků. Pochopení a regulace reologických vlastností je pro řadu výrobků a způsobů použití zásadní. 

Infrastruktura reologické laboratoře zahrnuje:

 • Reometr pro rotační a oscilační experimenty
 • Kapilární viskozimetrie (měření v jediném bodě a série ředění, například vnitřní viskozita)
 • Tenzometr pro určování povrchového pnutí
 • Práškový reometr