Výroba

Ať už se jedná o mletý uhličitan vápenatý (GCC) nebo synteticky vysrážený uhličitan vápenatý (PCC), pigmenty společnosti Omya vždy pocházejí ze země. Proto si společnost Omya zajistila nejčistší a nejjasnější rudní tělesa, která využívá v souladu s nejvyššími standardy udržitelnosti a s respektem k životnímu prostředí, dnes i do budoucna. Pokud se surovina perfektně nehodí pro potřeby zákazníka, je dále zušlechtěna pomocí nejpokročilejších technik.

Surovina je poté ošetřena v nejmodernějších zařízeních, kde prochází několika plně automatizovanými fázemi zpracování za účelem zajištění co nejkonzistentnější kvality pro koncového uživatele. Tyto automatizované procesy byly vyvinuty a jsou soustavně zlepšovány po desetiletí, tyto mimořádné zkušenosti tak zajišťují, že distribuce velikosti částic a bělosti jsou perfektně přizpůsobeny způsobu použití.

Společnost Omya usiluje o to, aby byly všechny její závody certifikovány v souladu s mezinárodními standardy pro kvalitu, zdraví a bezpečnost a životní prostředí (ISO, OHSAS), a aby do této certifikace byly zahrnuty všechny námi distribuované výrobky. 

Po celém světě usilujeme o bezpečná pracoviště a provozy bez nehod. Soulad s předpis společnost Omya považuje za minimální požadavek v rámci své celkové strategie udržitelnosti.