Vztahy

Dlouhodobé obchodní vztahy vytvářejí jistotu a spolehlivost. Skutečnost, že mnoho našich partnerů – z nichž někteří s námi spolupracují více než půl století – nám i nadále svěřuje aktivity zastupování a distribuce, je pro nás to nejlepší uznání, jakého můžeme dosáhnout.

 

Hodnoty společnosti Omya

Skromnost, zdvořilost, integrita a vytrvalost, tak lze shrnout jak se zaměstnanci společnosti Omya chovají k zákazníkům, partnerům a kolegům. Tyto čtyři hodnoty společnosti Omya jsou nejviditelnějším vyjádřením stylu společnosti a klíčovou složkou naší firemní identity. Všichni zaměstnanci jsou zavázáni hodnoty společnosti Omya uplatňovat při jejich každodenní práci.

Jakožto rodinná společnost se Omya zaměřuje na soustavné obnovování hodnot a potvrzování svých závazků vůči zákazníkům, partnerům a komunitě.