Nejmodernější zařízení

Kompetenční střediska procesů společnosti Omya vyvíjejí, definují, zachovávají a komunikují nejmodernější výrobní procesy společně se souvisejícími inženýrskými standardy, pokyny, specifikacemi a podporou všem inženýrských střediskům společnosti, oddělení výzkumu a vývoje a všem provozům.

Inženýrská střediska společnosti Omya navrhují a stavějí nové moderní výrobní a zpracovatelské závody, rozšíření a vylepšení závodů co nejrychleji je to možné a v souladu s provozními potřebami, zamýšlenou životností, zásadami, standardy, pokyny a specifikacemi společnosti Omya – to vše při splnění nebo překonání všech platných bezpečnostních standardů.

Konstrukční tým společnosti Omya pro stroje vyvíjí a udržuje firemní stroje a poskytuje související technickou podporu inženýrským střediskům a provozům.

Pilotní zkušební tým společnosti Omya poskytuje know-how, zdroje a testovací zařízení pro vývoj a optimalizaci výrobků a procesů a pro přesun nových výrobků, spotřebního materiálu, procesů a strojů z laboratoře do reálného průmyslového prostředí.