Minerály a povrchy

Veškeré interakce mezi pevnými látkami a jejich okolím se odehrávají v takzvaných rozhraních. To, co se odehrává zda, definuje veškeré důležité aspekty života, od nejmenších buněčných membrán až po biosférické rozhraní mezi životem na naší planetě a zbytkem vesmíru. 

Není třeba zdůrazňovat, že výzkumná skupina Minerály a povrchy se zajímá především o chování uhličitanu vápenatého a dalších minerálních částic při různých způsobech použití. Tradičně byla pozornost věnována plastům, nátěrům, barvám a papíru, tedy odvětvím, kde se používala a i nadále budou používat obrovská množství uhličitanu vápenatého jako plniva nebo pigmenty. Dnes existuje mnoho nových způsobů použití, které na naše výrobky kladou konkrétní požadavky a které vedly k novému vývoji v této oblasti. Jedním z nejdůležitějších je vývoj vysoce porézních funkčních uhličitanů vápenatých, který otevřel dveře celé škále nových způsobů použití.

Naše vybavení nám umožňuje sledovat všechny kroky pracovního procesu, od surového kamene až po ty nejjemněji mleté výrobky. Tento vývoj rovněž zahrnuje jejich komplexní koloidní charakterizaci. Rovněž máme reaktory všech rozměrů pro srážení nebo rekrystalizaci. Náš výzkum vysráženého uhličitanu vápenatého (PCC) probíhá zejména v Gummernu v Rakousku.

Náš vývoj probíhá v úzkém kontaktu s týmy dedikovanými pro jednotlivé způsoby použití a s odděleními společnosti Omya – a samozřejmě s našimi zákazníky z celého světa.