Kvalita, zdraví, bezpečnost a životní prostředí

Zdraví a bezpečnost a příkladný soulad s předpisy

Zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců i ostatních osob, které pracují v jejich závodech, je má pro společnost Omya vysokou prioritu. Na nehody, zranění, problémy s ochranou zdraví a bezpečností v práci nebo na škody na životním prostředí pohlížíme jako na nepřijatelné, a soustavně usilujeme o to, aby se tak nedělo.

Po celém světě usilujeme o bezpečná pracoviště a provozy bez nehod. Soulad s předpis společnost Omya považuje za minimální požadavek v rámci své celkové strategie udržitelnosti.

Certifikace

Společnost Omya usiluje o to, aby byly všechny její závody certifikovány v souladu s mezinárodními standardy pro kvalitu, zdraví a bezpečnost a životní prostředí (ISO, OHSAS), a aby do této certifikace byly zahrnuty všechny námi distribuované výrobky.

Integrované systémy řízení

Faktory kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí jsou nedílnou součástí všech obchodních rozhodnutí ve všech oblastech činností a na všech úrovních manažerské odpovědnosti. Dosažení našich cílů v oblasti kvality, bezpečnosti, zdraví a životního prostředí je odpovědností všech pracovníků společnosti Omya.