Zajištěné dodávky surovin

  • Společnost Omya vždy upřednostňuje akviziční strategii za využití vlastních zdrojů před dodavateli surovin.
  • Společnost Omya má vždy dlouhodobou vizi ohledně ložisek – závod není možné postavit bez využitelných zásob na dobu alespoň 30 až 40 let (nebo více, pokud je to možné).
  • Ložiska společnosti Omya jsou geologicky dobře prozkoumána (mapování, vrty). To nám umožňuje získat dlouhodobou 3D vizi ložisek a stanovit přesný vývoj dobývání a ušetřit náklady na těžbu následujícím způsobem:

Povrchové lomy:

  • Odpadové haldy se nacházejí mimo oblast ložiska
  • Závod je postaven mimo prostory lomu

Podzemní doly:

  • Dobývání štol probíhá podle přesně stanoveného plánu, který se vyhýbá nevyužitelným oblastem
  • Žíla se nesleduje, jak tomu často bývalo ve starých dolech

V důsledku této dobře připravené znalosti ložisek je snadnější brát v úvahu možná rizika (stabilita, padající kameny) a zajistit lepší obnovu pracoviště po těžbě (někdy i v jejím průběhu).