Własność intelektualna

Własność intelektualna to kluczowy atut Omya i jej partnerów rynkowych. Na coraz bardziej zglobalizowanym rynku, swoboda prowadzenia działalności i ochrona swoich wynalazków zyskuje coraz większe znaczenie. Stale poszerzany portfel patentów pozwala klientom na korzystanie z technologii Omya i stosowanie naszych produktów, a tym samym zabezpiecza użytkowników przed próbami nieuprawnionych ingerencji stron trzecich.

Dla Grupy Omya, własność intelektualna jest niezwykle istotnym narzędziem strategicznym, które pozwala nam na ochronę innowacji i zapewnienie zrównoważonego wzrostu na różnych rynkach globalnych. Ochroną patentową objęte są wszystkie obszary działalności i technologie posiadane przez Grupę na całym świecie; sprzyja to ponadto współpracy technologicznej i licencjonowaniu technologii.