Badania i rozwój

Dział badawczo-rozwojowy Omya stawia czoło dzisiejszym i przyszłym wyzwaniom koncentrującym się wokół coraz szybszych zmian na tradycyjnych dla Omya rynkach papieru, polimerów, farb, powłok i klejów, oraz całego świata zupełnie nowych możliwości, wynikających ze zmian w ekologii i naukach przyrodniczych, i z konieczności zapewnienia sobie trwałej i wyraźnej obecności na tych rozwijających się rynkach najnowocześniejszych technologii.

Liczne nowe wyzwania stoją także przed odniesieniem się do zmiany geograficznej równowagi ekonomicznej z coraz bardziej ograniczonego inwestycyjnie Zachodu na bogatsze w zasoby i finanse regiony Azji, jak również szybko rozwijające się rynki Ameryki Południowej. Naszą szansą do wykorzystania są też reakcje na coraz silniejsze naciski wynikające z zarządzania przez ludzkość jednym z najważniejszych życiowych zasobów – wodą. Równie ważne jest zbadanie możliwości zrównoważonego wykorzystania zasobów w cyklu produktu Omya oraz łańcuchu logistycznym.