Bezpieczne pozyskiwanie surowców

  • Firma Omya zawsze preferuje strategię pozyskiwania surowców z własnych zasobów zamiast korzystania z usług dostawców surowców.
  • Firma Omya zawsze planowała długoterminowe korzystanie ze złóż – nie można budować fabryk bez zabezpieczenia zapasów surowca na co najmniej 30-40 lat (lub więcej, jeśli to możliwe).
  • Złoża należące do Omya są dobrze rozpoznane geologicznie (kartografia, wiercenia). Umożliwia to uzyskanie długoterminowego trójwymiarowego oglądu złóż i opracowania dokładnego planu wydobycia, co owocuje następującymi oszczędnościami:

Przy wydobyciu odkrywkowym:

  • składowiska odpadów są lokalizowane poza strefą złoża,
  • fabryka jest budowana poza strefą wydobycia.

W górnictwie głębinowym:

  • drążenie chodników odbywa się zgodnie z dokładnymi planem, umożliwiającym omijanie obszarów niepożądanych,
  • wydobycie nie podąża śladem żyły, jak to często się zdarzało w dawnych kopalniach.

W rezultacie dobrze przygotowanego rozpoznania złóż łatwiej jest uwzględnić możliwe zagrożenia (stabilność, zawały) i zapewnić lepszą rewitalizację miejsca wydobycia po jego zakończeniu lub czasem nawet w trakcie.