Nowoczesne zakłady

Centra kompetencyjne Omya opracowują, definiują i utrzymują najnowocześniejsze procesy produkcyjne i informują o nich - zgodnie z odpowiednimi normami, wytycznymi i specyfikacjami technicznymi - oraz świadczą usługi wsparcia na rzecz centrów inżynierskich, ośrodków badawczo-rozwojowych i zakładów produkcyjnych wielu firm. 

Omya projektuje i buduje nowe instalacje technologiczne, rozbudowuje i udoskonala istniejące. Wszystkie projekty realizowane są z uwzględnieniem harmonogramu klienta, potrzeb operacyjnych, wskazanego przez klienta okresu eksploatacji, a także naszych norm, wytycznych i specyfikacji wewnętrznych – i oczywiście wszystkich mających zastosowanie norm dotyczących bezpieczeństwa. 

Zespół odpowiedzialny za projektowanie urządzeń opracowuje i konstruuje maszyny marki Omya i świadczy potrzebne wsparcie na rzecz centrów inżynierskich i zakładów produkcyjnych. 

Grupa ds. instalacji pilotażowych udostępnia specjalistyczną wiedzę, zasoby i urządzenia testowe konieczne do opracowania i optymalizacji produktów i procesów, przenosząc nowe produkty, materiały eksploatacyjne, procesy i urządzenia z poziomu laboratorium do poziomu efektywnych zastosowań w przemyśle.