Ramy polityki zrównoważonego rozwoju

Nasza strategia zainspirowana jest nowo zdefiniowanym celem podstawowym. Stanowi on wizję scalającą naszych pięć filarów zrównoważonego rozwoju. W ramach każdego z tych filarów wyznaczyliśmy sobie szereg celów, do których dążymy w całej naszej działalności.

pillars_pl.jpg 

Zintegrowane systemy zarządzania są środkiem do ich stopniowej realizacji. Dział Zrównoważonego Rozwoju Grupy Omya odgrywa zasadniczą rolę w koordynacji wszystkich działań, zwłaszcza w następujących obszarach: jakość, BHP, ochrona środowiska i przestrzeganie przepisów.