Wybrane nowatorskie produkty

Omya w żywności, farmakologii i kosmetykach

Najnowszym osiągnięciem naszego działu badawczo-rozwojowego jest seria Pharma – fascynująca nowa rodzina cząstek do stosowania w produkcji żywności i farmaceutyków. Opracowano ją, aby odgrywała między innymi wyjątkową rolę prawdziwie wielofunkcyjnego rozczynnika w farmakologii, nośnika do kontrolowanego uwalniania składników żywności i kosmetyków, oraz jako środek wspomagający w immunologii.

Omyafloc

Opracowanie cząstek porowatych o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych i absorpcyjnych prowadzi do odkryć niosących ze sobą wielkie korzyści dla oczyszczania ścieków. Umożliwiają one rezygnację z poliakryloamidów i ich pochodnych, jak również zastąpienie związków glinu.

Wzmacniacze biocydów Omyasmart

Zastosowanie biocydów podlega coraz większym ograniczeniom prawnym. Coraz częściej zmniejszone maksymalne wartości dopuszczalne okazują się niższe od dawek skutecznych. Zmusza to branżę do zastępowania standardowych biocydów nowymi produktami.

Wzmacniacze biocydów Omyasmart są związkami, które same w sobie nie wykazują działania biobójczego. Zwiększają natomiast aktywność biocydów, co prowadzi do zmniejszenia wymaganej ilości skutecznej.

Ochrona Omyasmart wolna od biocydów

Ochrona Omyasmart wolna od biocydów jest koncepcją zabezpieczania produktów bez potrzeby stosowania biocydów. Mieszanka nieszkodliwych związków chemicznych zmienia środowisko mikrobiologiczne w produkcie, czyniąc je nieprzydatnym dla rozwoju mikroorganizmów i niepodatnym na psucie się.

Omyasmart RASOS – system wykrywania patogennych grzybów roślin

Monokultury w rolnictwie są bardzo podatne na choroby, często powodowane przez grzyby. Do leczenia tych chorób stosuje się zwykle szeroki zakres środków grzybobójczych bez dokładnego poznania przyczyn. Znajomość docelowego patogenu umożliwiłaby uniknięcie zbędnych zabiegów, a tym samym zmniejszyłaby potrzebę stosowania środków grzybobójczych.