Wybrane nowatorskie produkty

Omya w żywności, farmakologii i kosmetykach

Najnowszym osiągnięciem naszego działu badawczo-rozwojowego jest seria Pharma – fascynująca nowa rodzina cząstek do stosowania w produkcji żywności i farmaceutyków. Opracowano ją, aby odgrywała między innymi wyjątkową rolę prawdziwie wielofunkcyjnego rozczynnika w farmakologii, nośnika do kontrolowanego uwalniania składników żywności i kosmetyków, oraz jako środek wspomagający w immunologii.

Omyafloc

Opracowanie cząstek porowatych o wyjątkowych właściwościach adsorpcyjnych i absorpcyjnych prowadzi do odkryć niosących ze sobą wielkie korzyści dla oczyszczania ścieków. Umożliwiają one rezygnację z poliakryloamidów i ich pochodnych, jak również zastąpienie związków glinu.​