Publikacje

W czasie dwóch ostatnich dekad, celem postawionym przed działem badań i rozwoju Omya było dogłębne zrozumienie mechanizmów fizycznych i chemicznych, które decydują o parametrach naszych produktów. Skutkuje to nie tylko zawarciem szeregu partnerstw z renomowanymi instytutami i uczelniami, ale również zainicjowaniem intensywnych, wewnętrznych programów badań wewnętrznych, które nie tylko stanowią wsparcie dla naszych klientów, ale umożliwiają naszym pracownikom zdobycie wyższych kwalifikacji, co procentuje podczas realizacji powierzonych im projektów. Działaniom tym towarzyszy nadzór naukowy i badawczy na wielu uniwersytetach, a także przygotowanie pokaźnej liczby publikacji w wielu dziedzinach nauki. Poniżej zamieszczamy obszerny wykaz artykułów, plakatów, dysertacji i rozdziałów z opracowań książkowych (materiały do pobrania).