Badania interdyscyplinarne

Dzięki stworzeniu dobrze rozwijającego się ośrodka rozwoju technologii możemy skupić się na obszarach kluczowych dla rozwoju firmy Omya, takich jak nauka o powierzchniach, pigmenty mineralne, inżynieria chemiczna oraz świat mikrobiologii i nauk przyrodniczych, wykorzystując w tym celu działalność grup badawczo-rozwojowych. Dla przykładu: stworzyliśmy programy zespolone, skupiające się na rozwoju wiedzy podstawowej, co owocuje praktycznym zastosowaniem nowych idei w nanotechnologii, biomateriałach i kompozytach, nauce o powierzchniach, nowymi metodami obróbki powierzchni i nowatorskimi funkcjonalnościami, zrównoważonym wykorzystaniem zasobów i stworzeniem „inteligentnych” chemikaliów. Ponadto utworzono projekty wiodące, które posłużą wspieraniu innowacji ukierunkowanych na utrzymanie firmy Omya na pozycji lidera na obecnych rynkach. Nasze zespoły składają się z naukowców ze wszystkich dziedzin, którzy wnoszą do projektów swoje punkty widzenia jako chemicy, fizycy, mineralodzy, geolodzy, matematycy, materiałoznawcy i inżynieży. 

Na przykład powiązanie węglanu wapnia ze zrównoważonym światem biomateriałów doprowadziło nas do zbadania sposobności kryjących się w nanowłóknach celulozowych, usuwaniu metali ciężkich ze skażonych ścieków na całym świecie, zwiększaniu wydajności oczyszczania wód komunalnych i poprawie kontrolowanego uwalniania leków w organizmie.

Są to ekscytujące wyzwania i jesteśmy gotowi, by je podjąć!