Produkcja

Niezależnie od tego, czy chodzi o mielony węglan wapnia (GCC), czy o syntetycznie wytrącony węglan wapnia (PCC), pigmenty Omya zawsze pochodzą z ziemi. Właśnie dlatego firma Omya zagwarantowała sobie użytkowanie najczystszych i najjaśniejszych złóż i eksploatuje je zachowując najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska naturalnego – zarówno na chwilę obecną, jak i na przyszłość. Jeśli surowiec nie jest jeszcze idealnie dopasowany do potrzeb klienta, jest dodatkowo ulepszany z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanych technik.

Następnie surowiec jest przetwarzany w najnowocześniejszych, w pełni zautomatyzowanych instalacjach, w których przechodzi przez kilka etapów obróbki w celu zapewnienia użytkownikowi końcowemu jak najbardziej stałej jakości. Te zautomatyzowane procesy zostały opracowane w firmie Omya i są one ustawicznie ulepszane od dziesięcioleci. To wyjątkowe działanie gwarantuje idealne dopasowanie rozkładu rozmiarów cząstek i jasności do danego zastosowania.

Firma Omya dokłada wszelkich starań, aby wszystkie jej zakłady dysponowały certyfikatami zgodnie z międzynarodowymi normami jakości, BHP i ochrony środowiska (ISO, OHSAS), oraz o to, by tymi certyfikatami objęte zostały również produkty.

Naszym celem jest bezpieczna i bezwypadkowe działalność na całym świecie. Omya traktuje zgodność z przepisami jako minimalne wymaganie w swojej ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju.