Jakość, BHP i ochrona środowiska

Ścisłe przestrzeganie przepisów w zakresie BHP

Omya uważa zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i innych osób pracujących na terenie jej zakładów za kwestię nadrzędną. Wszelkie wypadki, obrażenia ciała, problemy w zakresie BHP bądź szkody dla środowiska naturalnego są niedopuszczalne i będziemy nieustająco dokładać starań, by im zapobiegać.

Naszym celem jest, by nasze zakłady na całym świecie były w pełni bezpieczne i by w związku z ich działalnością nie dochodziło do żadnych wypadków. Omya uważa przestrzeganie przepisów jako wymóg minimalny w ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju.

Certyfikacja

Celem Omya jest zapewnienie certyfikacji wszystkich zakładów zgodnie z międzynarodowymi normami jakości, BHP i ochrony środowiska (ISO, OHSAS). Chcemy również, by taką samą certyfikacją objęte zostały wszystkie produkty, których dystrybucję prowadzimy.

Zintegrowane systemy zarządzania

Aspekty związane z jakością, BHP i ochroną środowiska mają kluczowe znaczenie przy podejmowaniu wszystkich decyzji biznesowych, we wszystkich obszarach działalności i na wszystkich poziomach odpowiedzialności zarządczej. Odpowiedzialność za realizację celów w zakresie jakości, BHP i ochrony środowiska spoczywa na całym personelu Omya.