Wizja zrównoważonego rozwoju

Nasze zaangażowanie w ideę zrównoważonego rozwoju przejawia się we wszystkim, co robimy, i oparte jest na udowodnionych przesłankach naukowych i podejściu systemowym. Prowadzimy naszą działalność pełni przekonania, że nasze produkty i usługi w istotny sposób przyczyniają się do realizacji wizji zrównoważonego społeczeństwa.

Postępujemy uczciwie wobec wszystkich zaangażowanych stron – nie uznając przy tym kompromisów w dziedzinie BHP i ochrony środowiska. Powyższe odnosi się do zarządzania personelem, informowania o produktach, planowania modernizacji zakładów i zacieśniania związków ze społecznościami lokalnymi.

We wszystkich miejscach, w których prowadzimy działalność, szanujemy kultury lokalne i potrzeby miejscowych społeczności, a wszystkie zaangażowane strony traktujemy po partnersku. Planując korzystanie z zasobów naturalnych, bierzemy pod uwagę konkurencyjne potrzeby społeczne i optymalizujemy ich wykorzystanie z myślą o obecnych i przyszłych pokoleniach.

Z pełnym zaangażowaniem mierzymy się z długoterminowymi wyzwaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, nie sugerując się tym, co jest możliwe w obecnej chwili. Prowadzone przez nas badania i rozwój oraz długoterminowy horyzont planowania zapewniają nam odpowiednią perspektywę i swobodę inwestowania w zrównoważoną przyszłość. Wykorzystujemy nasze kompetencje, by modyfikować istniejące rynki oraz tworzyć nowe, a zarazem poprawiać profil wykorzystania surowców przez społeczeństwo i podnosić jakość życia wszystkich ludzi.