Minerały i powierzchnie

Wszystkie oddziaływania między ciałami stałymi a ich otoczeniem odbywają się na tak zwanych granicach faz. Zjawiska mające miejsce na granicy faz decydują o wszystkich ważnych aspektach życia, począwszy od błon najmniejszych komórek aż do granicy między biosferą naszej planety a resztą Wszechświata.

Jest oczywiste, że grupa badawcza Minerals & Surfaces jest zainteresowana przede wszystkim zachowaniem węglanu wapnia i innych cząstek mineralnych w różnorodnych zastosowaniach. Tradycyjnie prace koncentrowały się na tworzywach sztucznych, powłokach, farbach i papierze – dziedzinach przemysłu, w których ogromne ilości węglanu wapnia stosowano i nadal będzie się stosować jako wypełniacze lub pigmenty. Obecnie istnieje wiele nowych zastosowań, które stawiają naszym produktom szczególne wymagania i doprowadziły do wielu odkryć w tej dziedzinie. Do najważniejszych z nich należy opracowanie silnie porowatych funkcjonalnych węglanów wapnia, które umożliwiły cały zakres nowych zastosowań.

Sprzęt, którym dysponujemy, umożliwia nam prześledzenie wszystkich etapów procesu obróbki – do surowego kamienia aż do najdrobniej zmielonych produktów. Obejmuje to również wszechstronną charakterystykę ich koloidów. Alternatywnie dysponujemy też reaktorami wszelkich rozmiarów do prowadzenia wytrącania lub rekrystalizacji. Nasze badania nad PCC (wytrąconym węglanem wapnia) odbywają się głównie w austriackiej miejscowości Gummern.

Nasze wynalazki powstają w ścisłym kontakcie z zespołami i oddziałami Omya, które zajmują się określonymi wdrożeniami – a ostatecznie z naszymi klientami na całym świecie.