Wydajność i efektywność

Bodźcem do badań naukowych dla przemysłu jest oczywiście interes ekonomiczny. W przeciwieństwie do badań czysto akademickich, popularne pojęcia „time-to-market” (czas wprowadzenia na rynek), „low hanging fruits" (łatwo osiągalny cel) i „turnkey solutions” (gotowe rozwiązania) to słowa, z którymi naukowcy związani z przemysłem mają do czynienia na co dzień. W obliczu powyższej presji, dużym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między naukową precyzją, systematyką, niskim kosztem i szybką realizacją postawionych zadań. Posiadamy szereg narzędzi, które umożliwiają nam równoczesne prowadzenie setek projektów będących na różnych etapach realizacji - od pomysłu do fazy rozwiązania gotowego do wdrożenia. Specjaliści w dziedzinie badań i rozwoju są najmocniej zaangażowani w początkowych fazach projektu - kiedy powstają pomysły i studia wykonalności; nie wolno jednak zapominać o wsparciu ze strony inwestorów, które jest niezbędne na wszystkich etapach, aż po ostateczne wprowadzenie produktu do obrotu.