Charakterystyka materiałów

Laboratoria analityczne i mikrostrukturalne firmy Omya intensywnie wspierają badania i rozwój, jak również jakość produkcji tak w Omya, jak i u klientów zewnętrznych. Wszystkie laboratoria są wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt obsługiwany przez zespół doświadczonych naukowców i techników.

Dział laboratoriów analitycznych i mikrostrukturalnych firmy Omya posiada wszystkie certyfikaty zgodnie z ISO 9001:2008 i składa się z następujących jednostek:

 • laboratorium analityczne,
 • laboratorium materiałów krystalicznych,
 • laboratorium mikroskopowe,
 • laboratorium reologiczne.

Laboratorium analityczne

Laboratorium analityczne zapewnia obsługę, znajomość technologii i wysokiej jakości rozwiązywanie problemów, niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa i aktywnego wspierania badań i rozwoju produktów. Oferuje szeroki zakres technik i metod, obejmujących większość dziedzin chemii analitycznej. Do obsługiwanych technik analitycznych należą analiza chemiczna, analiza elementarna i analiza metali śladowych na wielu różnych materiałach w celu identyfikacji i pomiaru ilościowego.

Infrastruktura laboratorium analitycznego obejmuje:

 • spektroskopię w podczerwieni za pomocą mikroskopu z matrycą płaszczyzny ogniskowej (FTIR-FPA),
 • rentgenowską spektroskopię fluorescencyjną (XRF),
 • spektrometrię masową z plazmą sprzężoną indukcyjnie (ICP-MS),
 • chromatografię gazową (GC-FID, GC-MS, HS/TD-GC-MS),
 • chromatografię cieczową (UHPLC, UHPLC-MS/MS).

Laboratorium krystalograficzne

Laboratorium krystalograficzne wykonuje badania mikrostruktury za pomocą rentgenografii proszkowej i wyznaczanie twardości materiałów za pomocą mikrotwardościomierza. Laboratorium analizuje próbki skał, minerałów, produktów eksperymentalnych oraz wielu innych materiałów krystalicznych – zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Wyniki naszych wysokiej jakości analiz, w połączeniu z danymi o rozkładzie rozmiarów cząstek umożliwiają wyznaczenie frakcji krzemionki krystalicznej w produktach bezkształtnych z użyciem metody frakcji respirabilnej ważonej rozmiarowo (SWeRF). Laboratorium krystalograficzne firmy Omya jest jedyną placówką w Szwajcarii zalecaną do oznaczeń SWeRF przez europejskie Stowarzyszenie Minerałów Przemysłowych (Industrial Minerals Association, IMA).

Infrastruktura laboratorium krystalograficznego obejmuje:

 • Bruker AXS D8 Advanced Series II – XRD

wyposażony w:

 • superszybki detektor Vantec-1,
 • dziewięciopozycyjny zmieniacz próbek,
 • komorę niskotemperaturową TTK 450 (od –193°C do 450°C),
 • zwartą kołyskę eulerowską.
 • INNOVATEST Micro-Vickers 423 A.

Laboratorium mikroskopowe

Za pomocą naszego najnowocześniejszego sprzętu do mikroskopii optycznej można analizować najróżniejsze próbki. Do badania mikro- i nanomateriałów można zastosować mikroskopię elektronową. Naszym atutem jest w tym przypadku wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu próbek do badań mikroskopowych, zarówno jeśli chodzi o materiały wytworzone przez człowieka, jak i naturalne.

Infrastruktura laboratorium mikroskopowego obejmuje:

 • mikroskopię optyczną do badania próbek przezroczystych lub nieprzezroczystych (powiększenie: od 7x do 1 000x),
 • konfokalną laserową mikroskopię skaningową (CLSM) do uzyskiwania wielu obrazów optycznych w wysokiej rozdzielczości z selektywnością głębi, co umożliwia trójwymiarowe obrazowanie powierzchni (powiększenie: od 50x do 1 000x),
 • skaningową mikroskopię elektronową z emisją polową (FESEM), wyposażoną w detektory SE, BSD i EDS, zapewniające obrazowanie w wysokiej rozdzielczości i pełną analizę chemiczną (powiększenie: od 20x do 100 000x),
 • oprogramowanie do analizy obrazu, stosowane do wydzielania znaczącej informacji z obrazów cyfrowych.

Laboratorium reologiczne

Laboratorium reologiczne jest kompletnie wyposażone do charakteryzowania parametrów przepływu cieczy złożonych, szczególnie zawiesin, ale także cieczy zwykłych, żeli i proszków. Zrozumienie i kontrolowanie właściwości reologicznych ma zasadnicze znaczenie dla wielu produktów i zastosowań.

Infrastruktura laboratorium reologicznego obejmuje:

 • reometr do pomiarów rotacyjnych i oscylacyjnych,
 • wiskozymetr kapilarny (do pomiarów jednopunktowych i serii rozcieńczeń, np. lepkości istotnej),
 • tensjometr do wyznaczania napięcia powierzchniowego,
 • reometr proszkowy.