Partnerstwo z organizacją The Natural Step

W 2008 roku Omya rozpoczęła partnerstwo z The Natural Step i przyjęła nowe ramy polityki zrównoważonego rozwoju, zainspirowane opracowanymi przez tę organizację czterema systemowymi zasadami zrównoważonego społeczeństwa:

W zrównoważonym społeczeństwie, środowisko nie jest narażone na systematyczne zwiększanie...

… stężeń szkodliwych substancji pozyskiwanych ze skorupy ziemskiej;

… kumulacji substancji wytwarzanych przez społeczeństwo;

… degradacji fizycznej;

 A obywatele zrównoważonego społeczeństwa...

… nie podlegają warunkom, które w systematyczny sposób ograniczałyby możliwość zaspokojenia ich potrzeb.