Uregulowania prawne

Omya ściśle monitoruje bieżące uregulowania prawne na poziomie globalnym. W Europie Omya jest aktywnym członkiem stowarzyszeń: European Calcium Carbonates Association (CCA-Europe) i European Industrial Minerals Association (IMA-Europe); należy również do Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Omya posiada ponadto ugruntowane relacje z europejskimi zrzeszeniami przemysłu papierniczego (CEPI), producentów tworzyw sztucznych (PlasticsEurope), branży farb i lakierów (CEPE) oraz firm zajmujących się dystrybucją chemikaliów (FECC).