Znajomość rynków lokalnych - wizja globalna

Organizacja sprzedaży i serwisu

Lokalne i regionalne zespoły Omya odpowiedzialne za sprzedaż i zarządzanie skutecznie współpracują ze sobą przy wsparciu ze strony globalnej sieci ekspertów i specjalistów. Omya oferuje zintegrowane usługi w całym łańcuchu wartości za pośrednictwem lokalnych zespołów świadczących usługi techniczne oraz specjalistów ds. logistyki, prawa, marketingu i rozwoju biznesu.

Jesteśmy obecni na Waszych rynkach

Omya prowadzi sprzedaż na rzecz wielu klientów w zróżnicowanych segmentach rynku - jest to możliwe dzięki pozycji lidera rynku światowego, którą zajmujemy, jako producent minerałów przemysłowych i substancji chemicznych specjalnego przeznaczenia. 

Chaestli_2.jpg 

Zapewniamy Wam wzrost

Posiadana przez Omya znajomość rynków, przepisów, języków i infrastruktury lokalnej przyczynia się do zwiększania naszego udziału w rynku i zdobywania nowych rynków. Oprócz strategii wzrostu organicznego, Omya będzie nadal wzmacniać swoją pozycję rynkową w drodze starannie przemyślanych przejęć.

Wspólne projekty dla wspólnej przyszłości

Omya ściśle współpracuje ze zleceniodawcami i klientami w celu wprowadzania nowych rozwiązań na światowe rynki i nawiązywania relacji biznesowych.