Usługi techniczne i innowacje

Misją Omya jest dostarczanie klientom rozwiązań perfekcyjnie dopasowanych do ich konkretnych potrzeb i zastosowań. Już od dziesięcioleci - w oparciu o dogłębne poznanie działalności naszych klientów - budujemy i poszerzamy posiadaną wiedzę techniczną we wszystkich sektorach biznesu. Zespół złożony z ponad 100 naukowców, inżynierów i technologów inicjuje i wytwarza zaawansowane usługi techniczne i innowacje, opracowuje nowe produkty i udoskonala istniejące, a także stale wspiera klientów i doradza im.