Mikrobiologia

Życie jest wszędzie, również w białych zawiesinach mineralnych. Dlatego Omya zainicjowała powstanie konkurencyjnej grupy badawczej „Mikrobiologia”. Jej prace zaowocowały lepszym poznaniem i bardziej skuteczną identyfikacją mikrofauny w zawiesinach cząstek mineralnych oraz opracowaniem metod zapobiegania namnażaniu się mikroorganizmów. ​

Omya Microbiology to specjalistyczny oddział Omya International AG. Oprócz prac badawczo-rozwojowych i usług wewnętrznych świadczonych na rzecz Omya, oferujemy również naszą wiedzę i usługi klientom zewnętrznym.