Mikrobiologia

Życie jest wszędzie, również w białych zawiesinach mineralnych. Dlatego Omya zainicjowała powstanie konkurencyjnej grupy badawczej „Mikrobiologia”. Jej prace zaowocowały lepszym poznaniem i bardziej skuteczną identyfikacją mikrofauny w zawiesinach cząstek mineralnych oraz opracowaniem metod zapobiegania namnażaniu się mikroorganizmów. Zdobyte kompetencje umożliwiły opracowanie linii rozwiązań Omyasmart, które są zgodne z przyszłymi wymogami prawnymi dzięki obniżeniu zawartości biocydów znacznie poniżej poziomów, jakie występowały w początkowo przez nas oferowanych zawiesinach.

Omya Microbiology to specjalistyczny oddział Omya International AG. Oprócz prac badawczo-rozwojowych i usług wewnętrznych świadczonych na rzecz Omya, oferujemy również naszą wiedzę i usługi klientom zewnętrznym.