Prilagođena distribucija

Delatnost distribucije koju obavljamo, u kombinaciji sa našim proizvodima, nailazi na izuzetno povoljne rezultate, naročito kod naših kupaca. U mogućnosti smo da vam ponudimo usluge distribucije proizvoda od drugih kompanija bez obzira na to da li se tom prilikom distribuiraju naši glavni proizvodi. Na taj način proizvodi i njihova distribucija čine kompaktan spoj i veoma primamljivu ponudu.

Mreža naših distributivnih centara širom sveta omogućuje ponudu svih naših proizvoda kao i proizvoda naših partnera na jednom mestu. Sa nama ste u mogućnosti da steknete stručnost i da dobijete našu obimnu tehničku podršku koristeći naše analitičke, mikroskopske i mikrobiolopke laboratorije, tehnologiju štampanja i sistem za upravljanje kvalitetom. Stalnim traganjem za inovativnim rešenjima, trudimo se da vaše buduće potrebe zadovoljimo već danas.

                                                                                                                                                                                                         

 

Naše prednosti u Vašem poslovanju

  • Dugoročne usluge timova za prodaju i tehničku podršku
  • Finansijska stabilnost
  • Najsavremenija infrastruktura
  • Isplativi, inovativni i održivi proizvodi na svim tržištima
  • Usredsređenost na partnersku saradnju koja se odlično uklapa u naše korporativne vrednosti