Intelektualna svojina

Intelektualna svojina je najbitniji oblik imovine kompanije Omya i njenih partnera na tržištu. Sloboda poslovanja i zaštita naših pronalazaka na tržištu koje poprima sve veće globalne razmere je postala važnija nego ikad. Portfolio naših patenata koji se stalno uvećava omogućava našim kupcima da koriste tehnologiju kompanije Omya zajedno sa našim proizvodima i na taj način takođe štiti naše klijente od mogućih ometanja od strane trećih lica.

Intelektualna svojina za Omya grupu predstavlja ključni strateški instrument za uspešnu zaštitu inovacija i obezbeđivanje održivog razvoja na različitim svetskim tržištima. Naš portfolio patenata obuhvata sve aktivnosti i tehnologije Omya grupe u svim delovima sveta i takođe pruža dodatnu mogućnost licenciranja tehnologije naše kompanije i ostvarivanja saradnje.