Nabavka

Priprema sirovina i hemikalija, tehnički proizvodi i usluge kao i logistička podrška predstavljaju skup aktivnosti sektora za nabavku u našoj kompaniji.

Smatramo da ključne osobine svih dobavljača treba da budu pouzdanost, kvalitet, konkurentnost (ukupna cena vlasništva), ali i odgovornost prema društvu i životnoj sredini.

Naša saradnja sa partnerima širom sveta počiva na poverenju, iskrenosti i usaglašenošću sa strogim kodeksom ponašanja.