Mikrobiologija

​Na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva u ispitivanju mikrobiološke flore tečnih suspenzija i biljnog sveta, naše laboratorije smo opremili kompletnom opremom sa ciljem da pružimo analitičku ekspertizu u sledećim oblastima:

 • Identifikacija mikroba
 • Količina mikroba
 • Razvoj strategije protiv mikroba
 • Formiranje biocidnih ideja
 • Toksikološka ispitivanja
 • Ugovorni istraživački projekat
 • Metagenomika
 • Rad sa patogenima u BSL2 laboratoriji
 • Ogledi
 • Usluge analize
 • Procena usaglašenosti (FDA, BfR, REACH, BPR, Farmakopeja itd).

Primenjujemo međunarodni standard za upravljanje sistemom ISO 9001, a naše laboratorije poseduju najsavremeniju opremu (npr. za identifikaciju mikroba koristimo masenu spektrometriju, metodu metabolickog otiska i sekvenciranje).

​Za više informacija, kontaktirajte nas na:

info.microbiology@omya.com
www.omya-microbiology.com
+41 62 789 2415 or
+41 62 789 2512