Mikrobiologija

Život je svuda oko nas, pa i u belim mineralnim emulzijama. To je razlog zbog kojeg je Omya osnovala ambicioznu istraživačku grupu na polju mikrobiologije. Ispitivanja koje je ova grupa sprovela dovela su do novih shvatanja i identifikovanja mikrofaune u česticama mineralnih suspenzija kao i do razvoja strategija kojima bi se ovi "organizmi" držali pod kontrolom. ​

Odeljenje za mikrobiologiju je specijalističko odeljenje unutar Omya International AG. Pored toga što obavljamo istraživanja, razvoj i usluge za potrebe kompanije Omya, naša znanja i iskustva kao i usluge stoje na raspolaganju i eksternim kupcima.