Mikrobiologija

Život je svuda oko nas, pa i u belim mineralnim emulzijama. To je razlog zbog kojeg je Omya osnovala ambicioznu istraživačku grupu na polju mikrobiologije. Ispitivanja koje je ova grupa sprovela dovela su do novih shvatanja i identifikovanja mikrofaune u česticama mineralnih suspenzija kao i do razvoja strategija kojima bi se ovi "organizmi" držali pod kontrolom. U međuvremenu, stručnost stečena na ovaj način je omogućila razvoj čitavog okvira Omyasmart proizvoda u skladu sa propisima koji nalažu da se količina problematičnih biocida smanji na mnogo niži nivo nego što je to slučaj kod naših prvobitnih emulzija.

Odeljenje za mikrobiologiju je specijalističko odeljenje unutar Omya International AG. Pored toga što obavljamo istraživanja, razvoj i usluge za potrebe kompanije Omya, naša znanja i iskustva kao i usluge stoje na raspolaganju i eksternim kupcima.