Partnerska saradnja sa NVO Natural Step

Omya je 2008. godine otpočela partnersku saradnju sa nevladinom organizacijom pod nazivom The Natural Step i usvojila novi okvir održivosti koji se zasniva na sistemu četiri uslova održivog društva:

U održivom društvu, priroda ne treba da bude izložena sistematskom povećavanju...

...količine štetnih supstanci koje se dobijaju iz zemljine kore;

...količine supstanci koje proizvodi društvo;

....degradacije fizičkim putem;

A u društvu...

...ljudi ne treba da budu izloženi uslovima koji sistematski umanjuju njihovu sposobnost da zadovolje svoje potrebe.